Genealogie Perny-Silvestri

CALAZIK

Generation 9Christof*07 Sep 1713KosobudyPolen+04 Apr 1755Kosobudy41 JahreEltern (SZALAZIK)
oo14 Jan 1744
TUSZYNSKI Ewa
Generation 8Catharina*21 Oct 1744KosobudyPolen+1796Eltern
oo21 Nov 1762
KOSHOBUCKI Jacob
Michael*24 Sep 1747KosobudyPolenEltern
Anna*17 Jun 1749KosobudyPolenEltern
Marianna*27 Jan 1751KosobudyPolenEltern
Magdalena*20 May 1753KosobudyPolenEltern
Rosalia*17 Aug 1755KosobudyPolenEltern