Genealogie Perny-Silvestri


Vítejte u pátrání po našich předcích

…především v Rakousku (Dolní Rakousko, Štýrsko), Česku (Čechy, Morava), Francii (Lotrinsko), Itálii (Lombardie) a v Polsku.

Updated 13.04.2020

Úvodem několik slov o nás, našem pátrání, našich pohnutkách a tvorbě našich stránek.

Nalézáte zde výsledky, které jsme shromáždili při našem dosavadním pátrání.
Rádi bychom se podělili o naše informace s Vámi, snad Vám pomohou najít zde to či ono jméno, které můžete doplnit do Vašeho rodokmenu.
Nebo snad máte ve své rodové linii osoby, které by nám pomohly pokračovat dále?
Nebo jste našli chybu, kterou bychom si měli opravit?
Těšíme se na každý email, na který samozřejmě rádi odpovíme.

Dobrou zábavu.

O nás

Gerlinde Silvestri 1974

Jsme Dieter Perny a Gerlinde Silvestri-Perny z Vídně.
Většinou bádáme společně a navzájem se při tom podporujeme.

Čtení starých, zvláště cizojazyčných písem a záznamů, vyžaduje trochu cviku, ale ve dvou to jde přece jen lehčeji.
Co nás na tomto koníčku tak fascinuje, je také skutečnost, že historie se stává prostřednictvím našich předků mnohem živější. Při návštěvách různých archivů a far v Rakousku, Česku a Itálii jsme měli také sami příležitost prohlédnout si a studovat staré církevní knihy (matriky). Bohužel jsme zjistili, že mnohé z těchto starých knih během času velmi utrpěly. Mnoho archivů nyní naštěstí začalo tyto cenné podklady digitalizovat a dávat na internet. Tak máme knihy tak říkajíc doma. Držet ale nějakou starou knihu v rukách je vždy znova krásný zážitek.

Velmi mnoho zábavy jsme si také užili při našich cestách po Evropě (Rakousko, Česko, Itálie, Francie).
Je velmi zajímavé navštívit místa, kde žili naši předkové. Tak jsme už objevili mnoho krásných a zapomenutých míst.
Na obrázky z těchto pátrání po stopách předků se můžete podívat na odkazu: seznam míst.

Studiem v seznamu uvedené literatury jsme se dověděli také mnoho historických detailů, které nás opět posunuly dále, nebo nám umožnily nahlédnout do života tehdejších lidí.

Dieter Perny 1976

Informace k této stránce

Největší část údajů jsme vyhledali osobně v různých archivech a na farách, část byla doplněna pomocí historiků, profesionálních genealogů a z internetu.
Většinou jsme mohli do těchto podkladů později také sami nahlédnout.
U jednotlivých osob a jejich dat neuvádíme přesné detaily, resp. odkazy na matriku (číslo knihy, stranu), neboť to překračuje rámec těchto stránek.
U jednotlivých farností najdete ale seznam prohlédnutých matrik.
Všechny naše osoby jsou podchyceny v programu: "Der Stammbaum 4.0" a všechny fotografie, které můžete vidět u jednotlivých míst, jsme pořídili sami při našich cestách.